Språkspalta:

Bibelbelte

Kultur

I ein omtale av ein sunnmøring stod det at han kom frå bibelbeltet – og dermed kom straks spørsmålet: Tilhøyrer Sunnmøre bibelbeltet? Ligg ikkje det på Sør- og Sørvestlandet (Agderfylka og Rogaland)?