Suksess for Pilskog og Overå Vel:

350 frammøtte feira ny gapahuk

Kultur

Kvart år arrangerer Pilskog og Overå Vel både påske- og sommarfest på leikeplassen.  Søndag var det sommarfest, og over 350 personar møtte opp.