Viljestyrke til ungdomen

Kultur

Sokneprest Margit Lovise Holte snakka mykje om vilje og styrke til å ta eigne val i preika si til årets konfirmantar.