Brandalskoret fyller 20 år

Ber inn til jubileumskonsert du seint vil gløyme

Det blir ikkje ein A4-konsert, det blir mange overraskingar

Dirigent Ingrid Remø
Kultur

Laurdag 12. oktober er det stor jubileumskonsert for Brandalskoret. Det blir frå det høgkyrkjelege til det profane.