Nær 300 gamerar samlast på Ulstein Arena:

Klart for Søre Sunnmøres største datatreff

LAN: Tysdag fyllest hallen i Ulstein Arena opp med gamerar frå store delar av distriktet. Arrangørane Burn Out Dataparty, her representert ved styret, vil syte for at arrangementet vert så triveleg som råd for deltakarane. Framme f.v. Ronny Kleppe og Viggo Brevik, bak f.v. Martin Kvamme, Per Olav Digre, Rune Leine-Dimmen og Chris Ruben Rise. 

Kultur

Førstkomande tysdag møtest nær 300 gamerar til dyst på Ulstein Arena til Søre Sunnmøres største LAN-party.