Språkspalta:

Å GAME - og namnet GAMMEL

Gaming? Vi nyttar engelsk uttale (Å GEIME), men kan det tenkast at det faktisk er eit norsk ord?  Foto: Illustrasjonsfoto: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Kultur

Enkelte har reagert på bruken av engelske ord som GAMING (dataspeling) og GAMERAR (dataspelarar) i samband med ein artikkel om haustferie-tiltaket UlsteinLAN.