- Det er vi vaksne som har ansvaret for å skape gode minne for borna våre

Juleforteljing: Denne gongen har Christian Wiik Gjerde skrive ei bok om jula, som han håper at familien les i lag høgt for kvarandre. Gjennom historia vil han vise korleis me kan skape mirakel i lag. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Kultur

Christian Wiik Gjerde meiner at det er me vaksne som har ansvar for å skape gode minne for borna våre. Hans bidrag i år er at han har skrive ei julebok han håper blir lese høgt.