Audun Hopland i ny rolle

SAMARBEID Galleriet KHÅK i Ålesund og Blomqvist har inngått eit langsiktig samarbeid. Frå venstre: galleriassistent Turi Hoem ved KHÅ), Audun Hopland frå Blomqvist og Ida Haugland, gallerileiar i KHÅK, framfor eitt av verka som for tida er utstilt i KHÅK, tekstilarbeidet "Staring at the Sun" av Marit Helen Akslenkhaak  Foto: KHÅK/Blomqvist

Kultur

– Det finst mykje fantastisk på vegger og i skap rundt om i heimane. Noko av det mest spennande eg veit er å kome inn i heimen til folk som har historier dei kan fortelje om kunstverk og gjenstandar som gjerne har vore i familien sitt eige i generasjonar. Det fortel Audun Hopland frå Ulstein som sist haust vart tilsett som auksjonshuset Blomqvist sin representant i Sunnmørsregionen.