Utset turen til Ulstein

Kultur

Då Halvdan Sivertsen fylte 70 år på starten av året, la han ut på ein lang Noregsturne for å feire jubileet. Men så kom koronaviruset og øydela.Eigenleg var planen at den folkekjære visesongaren skulle kome til Sjøborg kulturhus den 31. oktober, men no blir dette utsett til 5. november 2021 i staden.

Såleis blir det ei feiring av 71 år i staden for 70 år.