Språkspalta:

Det sprutar ikkje mykje av danske fossar

Døndalfallet på Bornholm i Danmark.  Foto: Wikimedia Commons.

Kultur

Nordmenn seier FOSS, men i dei to broderspråka våre – dansk og svensk – handlar det om fallande vatn. Svenskane seier VATTENFALL, danskane seier VANDFALD.