Gårsdagen: Ulstein Autotransport

Dette fotoet er teke i 1940, like etter at Hans L. Ulstein starta firmaet Ulstein Autotransport. Men så kom 2. verdskrig, og firmaet vart stort sett lagt på vent. For å sleppe press frå tyskerane om transport, demonterte Hans L. Ulstein bilen og tok seg jobb som dreng. Mannen i kvit skjorte er Lauritz Ulstein, far til Hans. Fotoet er utlånt av Sverre Ulstein (son til Hans). Han er ikkje sikker på kven den andre personen på bildet er, men han trur det er faren som har teke bildet.  

Kultur

Dette fotoet er teke i 1940, like etter at Hans L. Ulstein starta firmaet Ulstein Autotransport. Men så kom 2. verdskrig, og firmaet vart stort sett lagt på vent. For å sleppe press frå tyskerane om transport, demonterte Hans L. Ulstein bilen og tok seg jobb som dreng. Mannen i kvit skjorte er Lauritz Ulstein, far til Hans.