Ei ku eller ei kyr?

Heiter det ei ku eller ei kyr? spør Leiv Arne Grimstad i Språkspalta.   Foto: Linda Eikrem

Kultur

Dette er truleg noko som opptek mange i vårt språkområde. Margaret Hennum i Brandal tek det opp i ein facebook-artikkel: Heiter det EI KU eller EI KYR?