Sjå bilete frå jubileumskonserten

Kultur

Endeleg fekk Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps og Hasund og Dimnøy skulekorps gjennomført jubileumskonserten sin. HDU er 100 år i år og HDS 50 år.