[ mat ]

Reker à la Malaysia er god og mager kosemat

REKER: Reker à la Malaysia er god og mager fredagsmat. Foto: Synøve Dreyer, Norges Sjømatråd. 

Kultur

Det nye året 2021 er her, og det starta med nye strenge koronarestriksjonar med bod om å halde oss heime for oss sjølve på fritida, ha heimekontor og digital skule. Nyttårsforsett om meir fysisk aktivitet, trening og å ete noko magrare mat enn i jula kan no gå fløyten om vi ikkje tek grep!