Opnar for kor og korps

Men berre i små grupper.

Kommuneoverlegen i Ulstein opnar for at kor og korps kan ha øvingar innandørs, men understrekar at det må skje i grupper på maks ti personar og med god avstand.  

Kultur

Både Musikklaget Ulf og Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps har tidlegare i januar kontakta Ulstein kommune med spørsmål om øvingsaktivitet for vaksenkorpsa i kommunen.