[ mat ]

One pot skrei - alt i ei gryte!

Skrei: One pot skrei – alt i ei gryte! Foto: Studio Dreyer – Hensley, Noregs sjømatråd. 

Kultur

Skreien er her! Skrei er torsk frå den nordaust- artistiske stammen som veks opp i Barentshavet, i januar startar vandringa til Norskekysten for å gyte. Frå januar til april fangast mange tonn av denne fantastiske fisken og det er berre i desse månadane du kan få tak i unik skrei. Skrei kjem av dei norrøne ordet «skrida» som betyr å vandre.