Vil vi skal sjå på lykka med litt breiare linse

Dei fleste av oss vil gjerne vere lykkelege, men kan hende har vi ei litt smal oppfatning av kva lykke er.

Ragnhild Bang Nes har forska på lykke i 17 år. Ho fortel at relasjonar er ein del av alle behovsteoriar som psykologien har lagt fram. – Vi har eit mentalt universelt behov for relasjonar. Det er kjernen i eit godt liv, seier ho.   Foto: Astrid Waller

Kultur

Ragnhild Bang Nes har forska på lykke i ei eller anna form i 17 år, og er opptatt av å sjå på lykka med ei litt vidare linse.