Sunnmøre Baarelag opnar Dei Nynorske Festspela

Gjenhøyr med sunnmørske rockeveteranar

Eldrebølga: Musikkveteranane Sunnmøre Baarelag opnar Dei Nynorske Festpela med konsert på Rokken i Volda 10. juni.  Foto: M. Lystad Johansen

Kultur

Med klassikarar som "Blide mannj" og "Ferjemann på veg" skapte Sunnmøre Baarelag ein eigen sjanger innan populærmusikk på sunnmørsdialekt.