Set inn nye dører i eit gamalt hus

– Målet er at ingen skal sjå at vi har vore her

Hovuddøra og to av sidedørene i Ulstein kyrkje er under utskifting.  Foto: Jorulf

Kultur

– Vi håper at restaureringsarbeidet er utført på ein slik måte at ingen skal legge merke til det, seier Anders og Grete Elin Enerhaug. Saman driv ekteparet firmaet Bak dei blå dørene, og denne veka har dei sett inn nye inngangsdører i Ulstein kyrkje.