Språkspalta:

Kvinne- eller mannsvegar?

Kjerringnesmyra (bildet) og Kjerringhaugane har namn etter ei kvinne som drukna i Kjerringnesvatnet.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Kultur

Her er eit oversyn over manns- og kvinnerelaterte adressevegar i Hareid og Ulstein: