Signerte samarbeidsavtale med Heimebanefest og Trebaatfestivalen:

- Ein viktig samarbeidspartnar

Skreiv under samarbeidsavtale: Tysdag skreiv Hugo Antonsen og Line Urke i eventselskapet Ratata under ein samarbeidsavtale med Quality Hotel Ulstein, representert ved hotelldirektør Erik Mathias Lystad. Her ser ein dei tre med hotellet i bakgrunnen.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Kultur

13. august går startskotet for nyskapinga Heimebanefest, ein festival som varer fram til Trebaatfestivalen tek til. Sistnemnde arrangement varer frå 19. – 22. august.