Mange flotte jonsokfeiringar

Kultur

Sjølm om det har vore ein litt våt og kald kveld, ser det ut til at mange av lesarane våre har hatt ei fin jonsokfeiring.

Bileta strøymer inn frå mange krinsar.