Ny og betre nettstad for Lurivar

Kultur

Ivar Aasen-tunet har fornya nettstaden til tunkatten Lurivar. Nettstaden har vore svært populær blant borna sidan opninga i 2006 og dagleg leiar Gaute Øvereng er glad for å kunne presentere nettstaden i ny drakt.– Mengda av innhald på nettstaden har vakse kraftig og ei opprydding og omstrukturering var naudsynt. I utviklinga av den nye nettstaden har vi først og fremst lagt vekt på å gjere nettstaden enklare å bruke for borna, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet.

Aasen-tunet har samarbeidd med firmaet Agens og Øvereng er svært godt nøgd med den nye grafiske utforminga. Trufaste brukarar vil oppdage eit heilt nytt spel på den nye nettstaden og fleire nye innslag vil kome etter kvart.Barnehagar og skular

Tunkatten.no er eit aktiviserande formidlingstilbod for born i alderen 5–10 år med nynorsk språk og litteratur. Nettstaden er i dag aktivt i bruk hos både barnehagar og skular. Her finn ein mellom anna lydbøker, kryssord, spel, blogg og forteljingar om Lurivar skrivne av ulike forfattarar. Lurivar har også si eiga songbok med om lag 70 nynorske songar, som er svært populær.

– Ein kan laste ned notar og lydfiler gratis til dei fleste songane, seier Gaute Øvereng.

Bilettekst: Kommunikasjonsrådgivar Laila Walseth Lid og dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet ønskjer mykje besøk på den nye nettstaden til Lurivar, tunkatten.no.