I samband med at Samfunnshuset skal rivast, vart flygelet frakta ut av bygningen i dag.

Flygelet er eit konsertflygel av typen Bluthner frå kring 1950. Flygelet blir no gjeve til det nye omsorgssenteret i Holsekerdalen, kan kultursjef Leif Ringstad opplyse om.