I dag skjer det i Berlin og Mexico City. I morgon står Tokyo og Oslo for tur. Når arrangementet Pecha Kucha går av stabelen for første gong i Noreg, er fotograf Hugo Opdal og formgjevar Åshild Sævik med på programmet saman med 13 andre aktørar. Vi skiljer oss ut ved å gå mot stimen, der dei fleste held til i Oslo. Arrangørane ville høyre korleis det er å bu på Vestlandet og jobbe slik vi gjer, fortel Åshild. Merkevaren og samarbeidet Hugo+Åshild blir lagt merke til. Og nettopp difor har dei vorte invitert til å vere med på denne Noregs-premieren. Dei er morosame personar som lagar tøffe bilete. Dei utmerkar seg ved at det ser ut som dei har det gøy samtidig som dei leverer kvalitet, seier kurator for arrangementet Sondre Sommerfelt. For oss som held til i hovudstaden er bileta deira eksotiske, men samtidig forståelege med si urbane tilnærming. Dei utmerkar seg også internasjonalt, påpeikar Sommerfelt.

Gruar og gler seg

Åshild og Hugo opplever det som ei ære å få bli med og vedkjenner at dei både gruar og gler seg til å stå på scena på DogA (Design- og Arkitektursenteret) i Oslo. Rundt 500 personar er venta å kome. Vikebladet/Vestposten møter formgjevaren og fotografen dagen før avreise i Galleri Hugo Opdal på den nedlagte skulen på Flø. Presentasjonen som skal vare i nøyaktig seks minutt og førti sekund er sendt, og no gjenstår berre ei siste finsliping på kva dei skal seie. Det har vore mykje arbeid og ein utfordrande prosess å velje kva vi vil vise fram. I stadan for å vise berre ferdige produkt har vi lagt vekt på å vise bilete frå kulissane. Gjennom dette vil vi få fram miksen av det moderne og stramme, saman med det folkelege fortel Åshild.

Flø som kulisse

I motsetning til mange i bransjen, unngår Hugo og Åshild oftast å nytte modellar. Dei vel heller å bruke "verkelege" menneske i bileta sine. I staden for ein betalt modell må ein gi mykje meir av seg sjølv for å få tilbake. Det er utfordrande og krev meir tid, men det gir oss ei heilt anna oppleving, fortset Åshild. Sidan Hugo og Åshild starta samarbeidet for rundt sju år sidan har naturen i distriktet vore på trykk i mange designmagasin og møbelkatalogar. Mange av oppdraga har hatt heimbygda Flø som kulisse. Difor er det naturleg å få med dette i presentasjonen. Vi startar og avsluttar med ein roadmovie frå Flø. Vi vil vise litt av kvar vi bur og skiftningane i veret som er vår puls, seier Åshild. Styrken vår er at vi er ein del av dette miljøet til dagleg, avsluttar Hugo.

Det er ei ære å få ta del i dette arrangementet saman med veletablerte aktørar innan vårt fagområde, seier formgjevar Åshild Sævik som saman med fotograf Hugo Opdal tek del i arrangementet Pecha Kucha i Oslo i morgon kveld.