Foto: Frå fotosamlinga til Jon «Gammel» Garnes

Ishavsskuta «Sjannøy» og «Betongen», to viktige arbeidsplassar i lokalsamfunnet