- Det var eit naturleg val å byrje i «brassen» då eg flytta heim