Her låg «Rose kafé» med biffsnadder, ball og jukeboks