Både store og små hadde tatt turen til Sjøborg kulturhus, til den fullsette gratisframsyninga til Sunnmøre Folkehøgskule tidleg laurdag ettermiddag.

Dei om lag 120 folkehøgskuleelevane har saman med tilsette ved skulen jobba i vekevis med framsyninga – og resultatet stod verkeleg til 20 i stil.

Dei hadde så langt hatt fire skuleframsyningar av musikalen – og skulle vise den éin gong til seinare på dag, laurdag.

«Rockeulven» er opphavleg basert på «Ma-ma», ein rumensk-russisk-fransk musikalfilm frå 1976. Det eksisterer mange ulike sceneversjonar av musikalen – men den versjonen Sunnmøre Folkehøgskule kunne vise fram var både engasjerande og stemningsfull. Folkehøgskulen har også sett opp «Rockeulven» tidlegare – men det er fleire år sidan sist.

Der fekk vi møte ei geitemamma som tok morsrolla si verkeleg på alvor – og som pliktoppfyllande tok vare på geitekillingane sine. Ho lærte geitekillingane sine ein heilt spesiell song ho skulle synge når ho kom heim frå marknaden – som berre ho kunne. Men den slu ulven høyrde sjølvsagt på det som blei sagt – og prøvde å lure killingane med å etterlikne mora. Det lukkast han ikkje med første gongen – men han måtte naturlegvis prøve igjen.

Resten av historia inneheldt ei kidnapping, ein heil skog som på grunn av det stod saman mot ulven og kompanjongane hans – og ein lukkeleg slutt.

Folkehøgskuleelevane fekk også publikum opp frå seta sine i løpet av musikalen – då dei inviterte til å danse BlimE-dansen frå i fjor. Artig!

Du kan sjå fleire bilde frå musikalen under:

foto
Rocka ulv: Sjølvaste Rockeulven i aksjon på Sjøborg kulturhus. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Skumle typar: Gjengen til ulven forsøker å skremme ein av geitekillingane. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Tjuvlytta: Ulven lytta godt etter då geitemora lærte geitekillingane sine songen som berre ho kunne - slik at dei skulle kjenne att kven dei kunne opne døra til. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Marknaden: Eit glimt frå marknaden i skogen. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Dansa saman: Kanskje musikalens høgdepunkt for mange av dei minste - då folkehøgskuleelevane bydde opp til BlimE-dans. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Uroa for borna sine: Geitemammaen. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Bjørnefamilien. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Svalesang. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Skreiv kidnappingsbrev: Etter at ulven og kompanjongane hans hadde kidnappa geitekillingane - skreiv han brev til geitemammaen. Der kravde han gullpengar for å sleppe dei fri. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Protesterte mot ulven: At ulven bortførte geitekillingane fall ikkje i god jord blant dyra i skogen. Her frå protestane som oppstod. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Stor gjensynsglede: Etter at ulven hadde sleppt geitekillingane fri - var det naturlegvis stor gjensynsglede då dei fekk kome tilbake til mora. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Rungande applaus: Heilt til slutt kunne alle involverte kome fram på scenegolvet for ein velfortent applaus. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.
foto
Applauderte bandet: Også bandet fekk mykje applaus. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.