Det er ikkje så mykje dei vil røpe til pressa knappe to veker før det brakar laus. Dei har øvd noko, men Trude Gurskevik Knotten forsikrar om at dei treng dei resterande dagane til å øve på.