– Olabilen må ha bremser, bortsett frå det er det berre fantasien som set ein stoppar