Stoppa til bokbåten Epos er knytt opp til skulebesøk. Om Eiksund skule blir lagt ned, er det uvisst kva som skjer med stoppestaden til bokbåten i Eiksund. Det er i grunnen synd. Eiksund er ein veldig fin stoppestad for oss. Her kjem det mange born og dei er flinke til å låne mykje bøker, seier Karin Almås på bokbåten. Ho synest det er synd om alt forsvinn frå bygda. Almås har fått med seg at nedlegginga av skulen er anka inn til fylkesmannen. Om skulen blir lagt ned, kan det framleis vere aktuelt at bokbåten kjem innom her. Då kanskje med eit helgestopp, eller at han eventuelt kjem etter skuletid.

Teater Fusentast

Bokbåten er eit samarbeidstiltak mellom fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Båten går til små stader på Vestlandet som elles ikkje har bibliotektenester. Når bokbåten kjem, kjem skuleklassar og andre frå bygda om bord for å nytte seg at tilbodet. Barn og eldre er dei største brukarane av tilbodet. På båten er det gjerne ulike kulturinnslag. På turneen i Møre og Romsdal denne vinteren er Teater Fusentast frå Trondheim med. Onsdag fekk eiksundelevane glede av teatergruppa og bokbåten, og måndag kjem bokbåten til Haddal.

Karin Almås synest det er synd om Eiksund blir teke ut av ruta til bokbåten.
Framtida for Eiksund som stoppestad for bokbåten Epos er uviss om skulen blir lagt ned.