Nettsida til Sjøborg melder at vi i filmen møter Max Manus under vinterkrigen i Finland i 1940, der han slost som frivillig mot kommunistane. Når han kjem tilbake til Noreg, vert landet okkupert av tyskarane, og Max Manus vert ein pioner i motstandsrørsla. Han vert arrestert, men klarar å flykte til England, der han vert spesialagent i militæret. Saman med sin venn Gregers Gram blir han sendt tilbake til Noreg med oppdrag om å øydeleggje tyske forsyningsbåtar. Filmen dekkjer tre kjende aksjonar i Noreg – "Operasjon Mardonius i 1943, der Max Manus & co sprengjer tre tyske skip i Oslo Hamn, aksjonen mot Arbeidstjenesta sitt arkiv i 1944 som sett ein stoppar for Quisling sine planar om norsk krigsteneste på Austfronten og senkinga av fangetransportskipet Donau i 1945. Med skodespelarar som Aksel Hennie og Nicolai Cleve Broch og med eit prislønt manuskript har filmen hatt enorme førehandsforventingar. Noregspremieren er 19. desember, men filmen har allereie fått karakteren fem i VG, og følgjande dom: "Filmen er ei sterk, medrivande og djupt menneskeleg truverdig historie om ein av Noreg sine dristigaste sabotørar og motstandsmenn under andre verdskrigen. " Kinosjef Kristine Brungot opplyser at dei vil gjere mellom tolv og femten framsyningar av filmen, og ho satsar på å slå publikumsrekorden frå "James Bond" på 1100 sjåarar. – Filmen har ein brei appell, som passar både for godt vaksne og også eldre som har opplevd krigen. Det er ei viktig historie, og ein god og spennande film, presiserer ho, og legg til at dette også er ein film ungdom bør sjå.