Framsyninga til Dagfinn Lyngbø har hausta gode kritikkar. Når han fredag 23. februar kjem til Herøy kulturhus er framsyninga sett av over 100 000 tilskodarar. Framsyninga hadde premiere i Bergen og har gått for utselde hus på Latter i Oslo. Fram til mars reiser Lyngbø rundt så fleire i Noreg kan få glede av showet hans. Lyngbø har ein eigen evne til å skape humor at kvardagslege situasjonar som alle kan kjenne seg att i. Med mimikk, stemmebruk, mikrofontekke og sikker timing gjer han gull av gråstein. Den halvraude tråden i showet er frykta vår for det eine og andre. Livet er farleg, rett og slett livsfarleg, og rundt neste sving går det sikkert gale, tenkjer Lyngbø. Ka e vitsen, spør han seg. Det er berre sett opp ei framsyning i Herøy denne kvelden før Dagfinn Lyngbø reiser vidare. Så her gjeld det å vere rask med å sikre seg billett.