Utstillinga legg vekt på mangfaldet i forfattarskapen til Økland, og inneheld mellom anna ein spesialskriven tekst der han presenterer seg sjølv og skrivinga si. Utstillinga blei laga til dei Nynorske festspela i 2002, då Økland var festspeldiktar.