Med ordførar Anders Riise i spissen gjekk det store toget først frå Hareid barneskule, til sjukheimen, ned Køyrevegen mot sentrum, gjennom delar av Strandgata, opp Kjøpmannsgata, over Pålhaugen og opp til Hareid stadion. Like bak i toget kom Hareid skulekorps, barneskulen, speidarrørsla og barnehagane som høyrer til sentrumskrinsen.

Sjå bileteserie i toppen av saka.