Musikklaget Ulf hentar inspirasjon under Janitsjar-NM

foto