Folketoget marsjerte tradisjonen tru gjennom Haddal

foto