Gunn Berit Gjerde seier at Venstre vil på fylkesutvalet på fylkestinget krevje at ein får på plass avtalen med Norled om ei tredje ferje.

- Viss det blir vanskeleg å få inn eigna ferjemateriell tidsnok, krev me at reserveferja Høgsfjord blir sett inn som tredje ferje som strakstiltak, varslar ho.

Det er antyda at det blir vanskeleg å finne ei ferje med god kapasitet før i august, i så fall blir det naudsynt med strakstiltak no, meiner venstrekvinna. Me kan ikkje ha ein situasjon med berre ei ferje når til dømes Ullensvang fell ut.

Norled har kome med tilbod om ei tredje ferje