Norsk Kulturråd har tildelt kr.100.000,- i festivalstønad til Sunnmøre Kammermusikkfestival for 2013.

- Dette er svært gledeleg og ei stadfesting på at denne regionale kammermusikkfestivalen held eit svært høgt kunstnarisk nivå, seier arrangørane i ei pressemelding.

Festivalen vert arrangert i perioden 2.-4. mai 2013 med konsertar og meisterklassar i Ulsteinvik, Fosnavåg, Ørsta og Volda. Programmet for festivalen i 2013 er no under utarbeiding av dei kunstnariske leiarane professor Wolfgang Plagge og fiolinist Annar Follesø.

I tillegg til å gi innbyggarane i regionen kunstnariske opplevingar på eit høgt internasjonalt nivå, utmerker festivalen seg ved å samarbeide med dei kommunale kulturskulane om å tilby seminar og meisterklasser retta mot born og unge. Dei 11 profesjonelle musikarane som er navet i festivalen underviser lokale talent, og gir eit påfyll av inspirasjon som deltakarane lever lenge på. Festivalen vil og arrangere inspirasjonsseminar for kulturskulelærarane.