Sjå kven som skal opptre på Trebaatfestivalen i sommar