– I år er det ekstra viktig å støtte opp om dette

foto