Gav tre tips til konfirmantane som dei kan møte livet med

foto