Stemninga i konsertlokalet var fredfull, varm og god – slik det høvest når folk samlast i eit bedehus. Dei to kora var tydeleg inspirerte, og synte ei ekte glede av å framføre songar og formidle tekstar, såvel som vakre tonar. Repertoaret var for ein stor del salmar og songar med religiøst innhald, men også folketonar og songar med eit underhaldande preg over seg. Du som låg i natti seine, var like vakker som den var sterkt religiøst lada. Kveldens mest morosame og sjarmerande innslag, kom på den gamle slageren ”Only You”; her var Hogne Grimstad uhøgtideleg solist. Karane knipsa takta på ein elegant måte, og kvar gong Hogne song ”vo-ha, only you”, kunne vi høyre fleire kvinner som knisa. Dei frammøtte fekk høyre flotte vokalprestasjonar frå Bård Grimstad og Vegard Knardal – høvesvis på ”He ain’t Heavy” og ”Såg du noke til kjerringa mi”. Dirigenten for Gollj og Gråstein, Kari Aske Osnes, song solo på det som vart meint å vere avslutningsnummeret – ”What a Friend we have in Jesus”. Etter fire avdelingar med song, hadde dei to kora enno ikkje sunge noko i lag. Nemnde dirigent fekk kjapt stelt i stand eit ekstranummer, med begge kora samla på scenen. Publikum vart no tekne med på ein vakker allsong – på ”Den fyrste song” – som Kor Kjekt hadde sunge tidlegare på kvelden. Alle song av full kraft, med hjertet, og det var reint og vakkert. Det er ikkje lett å skildre ein augneblink som dette. At det var kjenslelada, kan eg skrive under på. Inspirerande og kjekt Gjestene, som altså kallar seg Kor Kjekt, kjem frå fleire bygder kring Volda, Dalsfjorden og Vanylven. Søndag vart rollene snudd om, då Gollj og Gråstein gjesta Syvde. Medlemene i dei to kora gav klart uttrykk for at dei synest det er kjekt å kome saman, og la seg inspirere av ulike musikalske innslag, samt å kjenne gleda av å samarbeide og få til noko i lag. Også publikum får noko ekstra av slike samarbeid, om vi kan kalle det det. - Vegard Knardal kjenner godt fleire av medlemene til Kor Kjekt, og idéen vart lufta. Då vi tok kontakt med dei, fekk vi positiv respons med ein gong. Vi øver tysdagskveldane. Det har hendt fleire gonger at vi har ringt våre korvener inn i fjordane – midt under øving! Ein kan vel seie at vi inviterte kvarandre til konsert. Det er alltid spennande å synge på nye stader, samt å få tilbakemelding på det vi held på med. Vi får jo litt skryt også. Det kjennest alltid like godt når publikum viser at dei set pris på å høyre oss, fortel Ingmar Mork, leiaren i Gollj og Gråstein. Han legg til at opplevingar som dette gir inspirasjon og motivasjon til å halde fram med korsong. – Vi jobbar dessutan heile tida for å bli betre. Å synge i små kor er ei særleg stor utfordring for dei som er medlemer i koret; alle stemmene er viktige for det heilskaplege lydbildet. – Er det noko de likar særleg godt av repertoaret de syng? – Det er noko heilt spesielt med songane til Johan H. Grimstad, kjem det frå Kari Aske Osnes. Songane loddar djupt, arrangementa passar oss godt, og vi kjenner at vi formidlar tekstene best når vi syng dei i nedtona, stillferdige arrangement, men med ein særleg fokus på detaljane. Når vi framfører songane til Johan H. Grimstad på denne måten, trur eg det vert enklare å ta til seg bodskapen i tekstene for dei som høyrer på. Denne kvelden trur eg vi lukkast med å formidle dei fantastisk vakre og djupe tekstene, avsluttar den dyktige dirigenten. På repertoaret: KOR KJEKT Fred Så skimrande var aldrig havet Den fyrste song I sing, you sing Golljegut Blå kveill My Lord, what a Morning Du som låg i natti seine Wade in the water Sometimes I/ Tenk når ein gong GOLLJ OG GRÅSTEIN Golljemenn He ain’t heavy Pål sine hønur Såg du noke til kjerringa mi Only You Eg lyfter augo mot himmelen Den kvite symra I di omsorg, Herre Voggesong What a Friend we have in Jesus *** Ekstranummer med begge kora Allsong: Den fyrste song