- Prisvinnaren har lagt ned tusenvis av timar på dugnad og har vore både pådrivar og motivator

foto