Tamilsk kultursenter er tildelt Frivilligprisen for Ulstein