Kultur

Forfallet pregar regionalt kulturminne

foto
Dette biletet av skulen på Vattøya vart teke hausten 2017 og bygget bar då preg av å ha vore utsett for vêr og vind. Foto: Inge Håkonsholm