foto
Manager: Ved sidan av å vere arkitekt, korsongar og mykje anna – er Tore Hanssen Grimstad manager for dyktige Lise Mæland, som opptrer under artistnamnet Melis. Foto: Privat.

– Det er utanfor komfortsona spanande ting skjer