– Leitar etter det vakre i det som kan verke stygt