I tillegg til vanlege årsmøtesaker, servering og loddsal blir det kunstkåseri/føredrag der temaet er "Fram mot renessansen, og litt om den". Det er Karin-Marie Ødegård Skeide som skal ta for seg dette temaet. Der blir òg trekking av to kunstverk. Eitt mellom alle medlemene og eitt mellom dei medlemene som møter på årsmøtet. På grunn av ein feil kom ikkje annonsen om dette møtet i dagens papiravisa. Han kjem på trykk førstkomande laurdag.